Privacyverklaring

De Koperen Tuin, gevestigd aan Prinsentuin 1, 8911DE Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Home


info@dekoperentuin.nl
Prinsentuin 1, 8911DE Leeuwarden
+31582131100

Marc van Eck is de Functionaris Gegevensbescherming van De Koperen Tuin. Hij is te bereiken via marc@dekoperentuin.nl. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op dinsdag 15 januari 2019.

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

De Koperen Tuin verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We gaan per mogelijkheid langs wat je precies met ons deelt.

Website

Contactformulieren

Op onze website heb je de mogelijkheid om contactformulieren in te vullen. Ons algemene contactformulier (dekoperentuin.nl/contact) verzamelt de volgende gegevens:

 • Datum en tijd van invullen
 • Je naam en/of bedrijfsnaam
 • Je e-mailadres
 • Je telefoonnummer (optioneel)

Ook gepersonaliseerde contactformulieren, die bijvoorbeeld voor het reserveren van een specifiek product zijn, bevragen de bovenste contactgegevens met aanvullende vragen die nodig zijn voor het uitvoeren van onze dienst. Daarbij kan het gaan om bijvoorbeeld aantal personen, datum en tijd en meer.

Chatbot

Op onze website hebben wij een chatbot. Deze chatbot is gemaakt met Chatfuel (chatfuel.com). Onze chatbot geeft meteen antwoord op standaard vragen, maar zal bij moeilijkere vragen of opmerkingen altijd de mogelijkheid geven tot contact met een mens of zelf overschakelen naar menselijk contact. We hebben deze chatbot om je de kans te geven gemakkelijk en snel algemene informatie (zoals onze openingstijden) te geven. Er zitten verder geen gevolgen aan voor jou. Je verstrekt enkel persoonsgegevens via je Facebookaccount indien je zelf een chat start. Denk hier aan de volgende gegevens:

 • Je naam
 • Tijdzone
 • Geslacht

Meer uitleg over hoe dit werkt, afkomstig van Chatfuel zelf, vind je hieronder. Zij verwerken in principe gegevens:

“If you are an individual who communicates with chatbots that have been created using our services, we may collect information such as, but not limited to, your name, gender, time zone, and avatar/picture. If you provide your Facebook or other third-party account credentials to, you understand some content and/or information in those accounts (“Third Party Account Information”) may be transmitted into your account with us, and that Third Party Account Information transmitted to our Services is covered by this Privacy Policy; for example, when you log in to our Services using your Facebook Messenger account, we may receive your personal information associated with that account, such as your Facebook pages. Certain information may be required to register with us or to take advantage of some of our features.”

Wil je hier meer over lezen, lees dan de privacy policy van Chatfuel: https://chatfuel.com/PrivacyPolicy.pdf

Gedrag op onze website

Via cookies van Google Analytics en Facebook Pixel verzamelen wij:

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld via welke site je op onze website komt)

– Internetbrowser en apparaat type

Nieuwsbrief

Meld jij je aan voor de nieuwsbrief, dan bewaren wij jouw e-mailadres zolang je bent ingeschreven.

Correspondentie via e-mail en telefoon

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in overige correspondentie:

– Je naam of bedrijfsnaam

– Telefoonnummer (indien verstrekt)

– E-mailadres (indien verstrekt)

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marc@dekoperentuin.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Verder heb je bij contactformulieren op onze website de mogelijkheid om bijvoorbeeld diëten en allergieën te laten weten. Deze gegevens vallen onder bijzondere persoonsgegevens en worden enkel bewaard om jullie zo goed mogelijk van dienst te zijn. We willen immers de gezondheid waarborgen en dus is deze verwerking noodzakelijk te bescherming van de vitale belangen van de gast.

 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Koperen Tuin verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw reservering of correspondentie

– Het goed kunnen uitvoeren van onze dienstverlening of service

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere reclame

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten, of je reservering (indien nodig)

– De Koperen Tuin analyseert jouw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

 1. Geautomatiseerde besluitvorming

De Koperen Tuin neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (een medewerker van De Koperen Tuin) tussen zit.

 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren die wij zelf verzamelen

De Koperen Tuin verzamelt persoonsgegevens indien je deze zelf aan ons verstrekt. Daarnaast worden ook door derden via ons gegevens verzameld, bijvoorbeeld door Google en Facebook. Meer informatie over verzameling door derden vind je in paragraaf 6 en 7. De Koperen Tuin bewaart door jouzelf verstrekte persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens: de bewaartermijn van persoonsgegevens is twee jaar. De starttijd van deze twee jaar is afhankelijk van de afhandeling van jouw correspondentie en/of de afhandeling van onze dienst. Bijvoorbeeld, reserveer je een high tea voor volgende week, dan komt jouw reservering in onze agenda te staan. Daarnaast hebben wij het mailtje waar jij aangeeft dat je wil reserveren in onze mailbox staan. We bewaren jouw gegevens in ieder geval tot de dag van jouw reservering plus twee jaar voor eventuele nalevering, beoordeling, en/of archivering. We bewaren je gegevens dus tot de afhandeling van de correspondentie en/of dienst plus twee jaar. Deze twee jaar is nodig om onze bedrijfsvoering degelijk te kunnen analyseren.

Er zijn situaties waar de bewaartermijn van twee jaar nog niet ingaan na de dag dat jij te gast bent bij ons. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een betaling nog niet is voltooid. De dienst heeft dan weliswaar plaatsgevonden, maar is nog niet volledig afgerond. Wij zien dit als een niet afgehandelde dienst en nemen dan het recht om jouw gegevens als actief te zien om zo de dienst wel af te kunnen handelen. De bewaartermijn van twee jaar gaat in wanneer de dienstverlening, inclusief betaling, volledig is afgehandeld.

Ben je aangemeld voor onze nieuwsbrief, dan bewaren wij jouw gegevens zolang je bent ingeschreven. Schrijf jij je uit, dan blijf je in ons systeem staan als ‘uitgeschreven’. Het verwijderen van uitgeschreven adressen wordt na maximaal twee jaar gedaan.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

De Koperen Tuin verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wel verstrekken wij gegevens aan derden om de uitvoering van onze dienstverlening te kunnen voldoen. De Koperen Tuin blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Het gaat om bijvoorbeeld de volgende derden:

 

Partij Reden Link naar policy
Google ·     Analyse van websitegedrag

·     Marketingdoeleinden

https://policies.google.com/privacy
Facebook ·     Analyse van websitegedrag

·     Marketingdoeleinden

·     Chatfunctionaliteit

https://www.facebook.com/policy.php

Een volledig overzicht van alle cookies op onze website vind je in ons cookiebeleid. Bewaartermijn is hier wederom maximaal twee jaar.

Onze website wordt gehost door Antagonist. Dat betekent dat al het verkeer via Antagonist loopt en dus ook e-mails en dergelijke via Antagonist gaan. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Antagonist, welke vanaf pagina 10 van het volgende document te lezen is: https://www.antagonist.nl/downloads/algemene-voorwaarden.pdf

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Koperen Tuin gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Koperen Tuin gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Een overzicht van cookies vind je in ons cookiebeleid.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Koperen Tuin en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen door middel van het volgende formulier: https://dekoperentuin.gdprform.io/nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou na je aanvraag een kopie van je identiteitsbewijs te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

De Koperen Tuin wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Koperen Tuin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met marc@dekoperentuin.nl