Disclaimer

De Koperen Tuin BV, met KvK-nummer 01091540, heet je hartelijk welkom op dekoperentuin.nl (verder benoemd als website). De website van De Koperen Tuin is bedoeld voor (potentiële) gasten en andere relaties. Je vindt informatie over onze producten en services, maar ook over ons bedrijf en visie.

Door onze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer. De Koperen Tuin zal zich naar haar beste vermogen inspannen de website zo correct mogelijk te houden, maar staat niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van producten en services, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. De inhoud van deze website is door De Koperen Tuin zorgvuldig samengesteld, maar gebruik is op eigen risico. De Koperen Tuin is niet aansprakelijk voor de schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of door De Koperen Tuin verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen De Koperen Tuin en een (potentiële) gast tot stand komen. Als je een klacht, opmerking of suggestie hebt, dan hoort De Koperen Tuin dat graag. Stuur uw klacht, opmerking of suggestie over de inhoud naar info@dekoperentuin.nl.

De Koperen Tuin kan daarnaast de inhoud van de website en deze disclaimer aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. Onder de inhoud van deze website vallen ook vermeldde prijzen. De prijzen in ons kassasysteem zijn te allen tijde leidend. In geval van afwijkende prijzen op de website, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

Deze website mag worden gebruikt, maar je kan geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van De Koperen Tuin of die van licentiegevers. De Koperen Tuin behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publieke toegankelijke plaatsen kunnen aangevraagd worden via info@dekoperentuin.nl.

Mocht het zo zijn dat De Koperen Tuin per ongeluk auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van tekst of afbeeldingen, laat het De Koperen Tuin dan weten via info@dekoperentuin.nl. Eventuele tekst en/of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd. De Koperen Tuin is in dergelijke gevallen niet verplicht tot enige schadevergoeding.