Algemene voorwaarden voor evenementen

We houden het graag  leuk en gezellig tijdens evenementen in De Koperen Tuin en de Prinsentuin! Daarom vragen we je rekening te houden met de punten in deze algemene voorwaarden. Je gaat hiermee akkoord zodra je tickets koopt. Indien een evenement gratis en vrij toegankelijk is, zoals een Prinsentuinconcert, ga je met deze voorwaarden akkoord wanneer je het terrein betreedt.

Ticketshop

 • Onze ticketshop wordt gehost door Fourvenues. Indien je tickets koopt, verschaf je zowel ons als Fourvenues met je persoonlijke gegevens om onze diensten uit te voeren. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Fourvenues.

Tickets

 • Tickets zijn te koop via onze website. Doorverkoop is niet verboden, maar De Koperen Tuin raadt je af om buiten onze eigen verkoop tickets te kopen. Ook zijn wij niet aansprakelijk te stellen voor eventuele problemen buiten onze eigen verkoop.
 • Tickets mogen alleen doorverkocht worden binnen de originele prijsklasse(s), eventueel met een kleine opslag van bijvoorbeeld Ticketswap. Dat betekent dat een ticket van bijvoorbeeld €10 mag worden doorverkocht voor €10 + TicketSwap opslag.
 • Indien een ticket wordt verkocht tegen een (veel) hogere prijs dan de duurste ticketprijs, kan de verkoper van dit kaartje worden uitgesloten van toekomstige ticketverkopen. Alternatief kan de koper worden geweigerd bij binnenkomst. De Koperen Tuin is niet aansprakelijk voor eventuele te veel betaalde prijzen.
 • Het dupliceren van tickets is verboden. Elk individueel ticket is geldig voor één persoon. Van elk ticket wordt bij binnenkomst de unieke barcode gescand. Wanneer het systeem aangeeft dat de barcode al is gescand, wordt toegang geweigerd.
 • Tickets kunnen niet geretourneerd worden.
 • Het bezitten van een ticket betekent geen automatische toegang. In geval van 18+ feesten dien je een eigen, geldig identiteitsbewijs te kunnen tonen.
 • De bewaking behoudt het recht om je te weigeren indien zij dit nodig achten, zonder restitutie van gemaakte kosten en/of tickets.

Huisregels

 • Het is niet toegestaan om eigen drank mee te nemen naar het evenement, in welke verpakking dan ook.
 • Het is niet toegestaan om gevaarlijke voorwerpen, zoals slag-, stoot-, steek- of vuurwapens, mee te nemen.
 • Het is niet toegestaan om harddrugs mee te nemen.
 • Het handelen in drugs en/of andere waren is ten strengste verboden.
 • Rijwielen, scooters, brommers en dergelijke zijn niet toegestaan op het evenemententerrein. Deze dienen buiten het terrein geplaatst te worden.
 • Hinderlijk gedrag kan leiden tot verwijdering van het evenement.
 • Ook bij ons geldt NIX18. Je moet je legitimatie kunnen tonen indien daar om gevraagd wordt.
 • Het is verboden het festivalterrein met alcoholhoudende drank te verlaten.
 • De bewaking behoudt het recht om je te fouilleren op verboden voorwerpen, indien zij dit nodig achten. Indien verboden voorwerpen worden gevonden, mag de bewaking dit in beslag nemen en vernietigen. Ook behoudt de bewaking het recht om je te weigeren of te verwijderen van het evenement, zonder restitutie van kosten.

Foto’s en video’s (indien aanwezig)

 • Bij veel evenementen zal een foto- en/of videograaf aanwezig zijn. Bij besloten evenementen ga je bij aankoop van tickets akkoord dat je op de foto kan worden gezet en dat deze beelden kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden.
 • Bij openbare evenementen kan het zijn dat je op de foto komt wanneer je een evenement bezoekt. Wij kunnen deze beelden voor marketingdoeleinden gebruiken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, neem dan contact met ons op.

Garderobe (bij evenementen binnen)

 • Wanneer garderobe aanwezig is, is het verplicht om je jas en/of tas hier achter te laten. Een uitzondering zijn kleine heuptasjes. Deze kunnen, indien nodig geacht, worden doorzocht door de bewaking.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor de diefstal of het kwijtraken van je garderobekaartje(s).
 • Indien je je garderobekaartje(s) kwijt bent, kan je pas na sluitingstijd geholpen worden.
 • Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van je persoonlijke eigendommen, waaronder je jas en/of tas.

Aansprakelijkheid

 • Het betreden van het terrein en het bijwonen van het evenement zijn geheel op eigen risico van de bezoekers. Aanwijzingen van beveiligers en ander personeel dienen ten allen tijden opgevolgd te worden.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen, alsmede voor schade in welke vorm dan ook aan bezoekers zelf.
 • Wanneer schade wordt veroorzaakt door een bezoeker, zullen de kosten worden verhaald op deze persoon.